QSA realizoi aktivitetin "Get together"

Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në Kumanovë, në vazhdën e aktiviteteve të saj, me datën 30 korrik të vitit 2014, në shtëpinë e kulturës në Kumanovë,  realizoi edhe aktivitetin prezantues të QSA-së karshi mërgimtarëve tanë, aktivitet ky i titulluar si...
MOLLAR Dental Clinic
EVN